ÖNLEMLER

KALINLIK ölçümleri

RODER, hem üretim hattında hem de metroloji laboratuvarında kalınlığı ölçmek için çok çeşitli enstrümanlar ve sistemler sunmaktadır. Teklif, stokta yaygın olarak bulunan ticari araçlardan, müşteri spesifikasyonlarına göre özel olarak üretilen ve üretim hattına endüstri 4.0 teknolojilerine entegre edilen özel sistemlere kadar uzanmaktadır. Temas ölçümleri için hem cihazlar hem de teknolojilerin yanı sıra temassız ölçümler ve kontroller için optik ve LASER enstrümanları da mevcuttur.


ÇAP önlemleri

RODER, hem temaslı hem de temassız teknolojiye sahip geniş çaplı ölçüm cihazları sunmaktadır. Ölçüm teknolojilerinin üretim ortamına ve yönetim sistemine tam entegrasyonu, modern iş yönetimi için mevcut bilgi akışını optimize etmeyi sağlar.


OVALITY önlemleri

Aynı çap ölçüm tekniklerinin kullanılması da ovalliğin ölçülmesine izin verir. Çok eksenli, üç eksenli veya dört eksenli bir konfigürasyonda çok çaplı ölçüm cihazlarının kombinasyonu, ovalliğin ölçümünü elde etmeyi sağlar. Çok bölümlü ovalleştirme profilini belirlemek için dinamik lazer tarama sistemleri de mevcuttur.


DISTANCE önlem

Mesafe ölçümü, esas olarak küçük mesafelerin ve küçük yer değiştirmelerin ölçümü için kullanılan temas teknolojileri veya temassız LASER teknolojileri ile yapılabilir. LASER teknolojisi ile mesafe ölçümü, büyük mesafeleri ve özellikle hareketli veya kolayca deforme olan cisimleri ölçmek için güvenilir ve birleştirilmiş bir tekniktir.


GENİŞLİK önlemleri

RODER, hem üretim hattındaki hem de metroloji laboratuvarındaki uygulamalar için genişlik ölçümü için birçok sistem sunmaktadır. Bu araçların bazıları ticari ürünlerdir ve katalogda sunulmaktadır. Diğerleri müşteri talebine göre üretilen ve üretim ve lojistik ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş ürünlerdir.


YERLEŞTİRME önlemleri

Yer değiştirme ölçümü, her şeyden önce küçük mesafelerin ve küçük yer değiştirmelerin ölçümü için kullanılan temas teknolojileri veya temassız LASER teknolojileri ile gerçekleştirilebilir. LASER teknolojisi ile yer değiştirme ölçümü, büyük mesafelerin ve özellikle hareketli veya kolayca deforme olan nesnelerin ölçümü için güvenilir ve birleştirilmiş bir tekniktir.


DERİNLİK önlemleri

Derinlik ölçümleri genellikle temas halindeki geleneksel teknolojilerle veya LASER ölçüm sistemleri kullanan temassız teknolojilerle yapılabilir. Her iki durumda da RODER, üretim döngüsüne tam entegrasyon için sistemler ve ölçüm cihazları sunmaktadır.


YÜKSEKLİK önlemleri

Yükseklik ölçümleri için hem temaslı ölçüm cihazları hem de temassız ölçüm cihazları ile farklı çözümler mevcuttur. Temassız çözümler, yüksek derecede hassasiyet ve aynı zamanda yüksek operasyonel güvenilirlik elde edebilen LASER teknolojileri ile üretilmektedir.


POZİSYON önlemleri

Konum ölçümü, endüstriyel otomasyon ve proses kontrolü için standart bir uygulamayı temsil eder. RODER, hem metrolojik laboratuvarda hem de üretim hattında konum ölçümü için ölçüm cihazları ve kontrol sistemleri sağlayabilir


UZUNLUK ölçüleri

Uzunluk ölçümleri farklı ölçüm sistemleri ve farklı teknoloji ile yapılabilir. Bazı durumlarda kontak ölçüm sistemlerinin kullanılması, diğer durumlarda optik veya LASER tipi temassız sistemlerin kullanılması daha uygundur.


PROFİL ölçümleri

Profil ölçümü için ürün yelpazesi çok geniştir. Geleneksel problarla yapılan kontak profilometreleri veya temassız profil anketleri yapabilen ve mevcut matematiksel modellerle bilgi entegre edebilen LASER tarama profilometreleri önerilebilir.

TORSION önlemleri

Burulma ölçümü, hem vidalanması ya da sökülmesi gereken nesnelerin ölçümü için hem de bitmiş bir nesnenin kontrollü rotasyona tabi olan stresini değerlendirmenin gerekli olduğu uygulamalarda kullanılır. Tork anahtarlarının veya elektrikli veya pnömatik tornavidaların kalibrasyonu için özel burulma ölçüm cihazları kullanılır.


ÜYELİK önlemleri

RODER, kaplamaların (boyalar, reçineler, yapıştırıcılar) yapışma kuvvetlerini belirlemek için eksiksiz bir ölçüm cihazları yelpazesi sunmaktadır.


HIZ ölçümleri

Hız ölçümü, temas ölçüm sistemleri (metrik tekerlekler) veya esas olarak optik olan temassız ölçüm sistemleri ile yapılabilir.